Definicja i rodzaje nieruchomości
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

nieruchomosci (10)W najprostszym ujęciu nieruchomości to domy, mieszkania i grunty. Jednak zgodnie z polskim prawem nieruchomość jest definiowana jako część powierzchni ziemi, która stanowi przedmiot odrębnej własności (gruntu) razem ze wszystkim, co jest z nią związane na stałe (zabudowaniami, drzewami i pozostałymi częściami składowymi). Nieruchomości możemy podzielić na: nieruchomości gruntowe (czyli części powierzchni ziemskiej jest odrębnym przedmiotem własności, tak zwanym gruntem), nieruchomości budynkowe (czyli budynki na trwałe związane z gruntem, pod warunkiem że na mocy szczególnych przepisów są one przedmiotem własności odrębnym od gruntu) i części budynków (zwane nieruchomościami lokalowymi, pod warunkiem, że na mocy szczególnych przepisów stanowią one przedmiot własności oddzielony od gruntu). Nieruchomości gruntowe zwane gruntami to nieruchomości rolne i leśne. Obok nieruchomości budynkowych, występują również nieruchomości lokalowe, także zdefiniowane przez ustawę tyle, że tym razem ustawę o użytkowaniu lokali.

Zobacz także nasze inne wpisy tematyczne:

Author:

Related Post

top